Allmänna uppgifter

Certifikat-Nr   Certifikatinnehavare     Kontaktuppgifter

SC-2041-12

Certifierad av 
SP SITAC

Behörigheten gäller
till och med 2017-12-17

Hans Staedler

Riksbehöriget K
Kontrollansvarig enligt PBL 

    Hastaco AB
    Tallboängen 2
    43644  ASKIM

    0703-540 321
    
    www.hastaco.se