Allmänna uppgifter

Certifikat-Nr   Certifikatinnehavare     Kontaktuppgifter

SC-2041-12

Certifierad av 
RI.SE

Behörigheten gäller
till och med 2022-12-06

Certifikat

Hans Staedler

Riksbehöriget K
Kontrollansvarig enligt PBL

KA sedan 2012 

    Hastaco AB
    Tallboängen 2
    43644  ASKIM

    0703-540 321
    
    

www.hastaco.se