Så här arbetar jag som KA

Här beskriver jag hur det går till att anlita mig som KA,
vad som behövs och i vilken ordning de olika momenten görs.

Förberedelsen

1. Börja med att maila mig (hastaco_ab(a)live.se) så att jag får din mailadress. Alla kontaktuppgifter och övrig information hittar du under www.hastaco.se

2. Jag kommer därefter inom någon dag att skicka dig en checklista där du skall fylla i vissa grundläggande uppgifter om ditt projekt som jag behöver för att kunna ge dig en offert.

3. Skicka tillbaka checklistan (den är i WORD-format och du kompletterar direkt i listan) till mig med uppgifterna ifyllda.

4. Inom någon dag mailar jag dig en offert. Den har ett fast pris, du vet alltså exakt vad jag som KA kommer att kosta.

Offert - Avtal

5. Om du tycker om offerten och vill gå vidare kontaktar du mig för att avtala ett första möte.

6. Under detta möte skrivs ett konsultavtal (följer standardavtalet ABK09 för konsulter), jag gör en första besiktning på plats och vi bestämmer hur projektet skall hanteras.

7. Samtidigt lägger jag upp ett moln åt dig, där samtliga dokument (avtal, ritningar, lov, offerter, beställningar, fakturor etc.) kommer att hamna. På så sätt har du en perfekt överblick över – och alltid tillgång till – allt som rör ditt bygge, oavsett var du befinner dig. Du kan nå molnet även från mobilen.

Kontrollplanen

8. För att inte förlora tid skickar du nu in en anmälan till Byggkontoret (har lite olika namn i olika kommuner) där du meddelar att jag kommer att agera som KA för ditt projekt. Detta görs antingen tillsammans med en bygglovsansökan eller som komplettering i fall du redan har skickat in en ansökan tidigare. En motsvarande blankett brukar finnas på kommunens hemsida.

9. Nu börjar jag arbeta med att ställa upp en individuell, för ditt projekt anpassad, kontrollplan.

10. Innan den lämnas in till Byggnadskontoret stämmer vi av att allt är med och att planen är ok. Vissa saker går att ändra eller komplettera i efterhand, men det är bättre om allt stämmer och är komplett från början.

Bygglovet

11. När du har godkänt K-planen skickar du in den till Byggkontoret. Kom ihåg att all kontakt med Byggkontoret / andra myndigheter sker genom dig som byggherre.

12. Som KA assisterar jag endast dig och tar inga egna kontakter med berörda myndigheter.

13. Avvakta bygglovet och – mycket viktigt – ett Startbesked som kommer från Byggkontoret. Innan detta får du inte påbörja byggarbetena.

Byggfasen - Kontrollen

14. Under byggets gång sker en del platsbesök som jag dokumenterar.

15. Jag kontrollerar att allt följer kontrollplanen och att lagar och förordningar följs.

16.Jag kräver in från entreprenörerna de dokument och intyg som behövs för att kunna få ett Slutbesked.

Uppföljning - Slutbesked

17. När bygget är klart sammanställer jag alla dokument samt avger ett utlåtande inför Slutbeskedet som Byggkontoret kommer att avge.

18. Alla dokument skickas in och när Slutbeskedet har kommit får du ta ditt bygge i bruk.

19. Nu kan du börja njuta av ditt nya hem.

20. För bästa överblick är allt samlat i ditt eget moln, ett arkiv som du har kvar även efter att bygget är klart.
Du ändrar nu lösenordet och molnet blir bara ditt.